ژوئن 2, 2017

پنلهای کاربری

پنلپنل استارتپنل پایهپنل پیشرفته
سفارشسفارشسفارش
امکانات
ارسال تکیدارددارددارد
ارسال دکل ایرانسلداردندارددارد
ارسال ایرانسل منطقه ایدارددارددارد
فالوور/ بازدیدکننده تلگرامنداردنداردندارد
ارسال بر اساس سن و جنسیتدارددارددارد
گزارش ارسال پیامدارددارددارد
ارسال به بلک لیست ازطریق خط خدماتی رایگان*نداردندارددارد
گزارش پیامهای دریافتیدارددارددارد
منشی پیامهای دریافتیدارددارددارد
ایجاد لیست سیاهنداردندارددارد
پیام پیش فرضنداردندارددارد
دفترچه تلفن با امکان ویرایشدارددارددارد
امکان افزودن سریع شمارهدارددارددارد
پاسخگوی خودکاردارددارددارد
مسابقه و نظرسنجیدارددارددارد
سیستم ارسال ایمیلنداردندارددارد
امکان ایجاد تبریکاتندارددارددارد
نوبت دهینداردندارددارد
انتقال پیامکدارددارددارد
ارسال و کنترل از طریق موبایلدارددارددارد
ارسال بلک لیست ازطریق سیمکارت**نداردندارددارد
پشتیبانی آنلاین و تلفنی و حضوریدارددارددارد
شارژ آنلاین و آفلاین سامانهدارددارددارد
گزارش مالی شفافدارددارددارد
سفارش شمارهدارددارددارد
امکان مشاهده پروفایل وتعرفه ارسال از هر اپراتوردارددارددارد
هزینه پنل10000تومان50000تومان100000تومان
ارسال به منطقه و شهر مورد نظردارددارددارد
دریافت پیامک رایگاندارددارددارد
شارژ اولیه100پیامک1000پیامک2000 پیامک
تعرفه ارسال83 ریال100ریال110ریال